English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Most Cited Petroleum Exploration and Development Articles

The most cited articles published since 2015, extracted from Scopus.

Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (I)

Volume 42, Issue 6, 十二月 2015, Pages 753-767
Caineng Zou | Dazhong Dong | Yuman Wang | Xinjing Li | Jinliang Huang | Shufang Wang | Quanzhong Guan | Chenchen Zhang | Hongyan Wang | Honglin Liu | Wenhua Bai | Feng Liang | Wen Lin | Qun Zhao | Dexun Liu | Zhi Yang | Pingping Liang | Shasha Sun | Zhen Qiu

Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (II)

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 182-196
Caineng Zou | Dazhong Dong | Yuman Wang | Xinjing Li | Jinliang Huang | Shufang Wang | Quanzhong Guan | Chenchen Zhang | Hongyan Wang | Honglin Liu | Wenhua Bai | Feng Liang | Wen Lin | Qun Zhao | Dexun Liu | Zhi Yang | Pingping Liang | Shasha Sun | Zhen Qiu

A comprehensive review of polyacrylamide polymer gels for conformance control

Volume 42, Issue 4, 一月 2015, Pages 525-532
Baojun Bai | Jia Zhou | Mingfei Yin

Geological difference and its significance of marine shale gases in South China

Volume 43, Issue 4, 八月 2016, Pages 547-559
Wenzhi ZHAO | Jianzhong LI | Tao YANG | Shufang WANG | Jinliang HUANG

Formation, distribution, potential and prediction of global conventional and unconventional hydrocarbon resources

Volume 42, Issue 1, 一月 2015, Pages 14-28
Caineng Zou | Guangming Zhai | Guangya Zhang | Hongjun Wang | Guosheng Zhang | Jianzhong Li | Zhaoming Wang | Zhixin Wen | Feng Ma | Yingbo Liang | Zhi Yang | Xin Li | Kun Liang

Characteristics of lacustrine shale porosity evolution, Triassic Chang 7 Member, Ordos Basin, NW China

Volume 42, Issue 2, 一月 2015, Pages 185-195
Songtao Wu | Rukai Zhu | Jinggang Cui | Jingwei Cui | Bin Bai | Xiangxiang Zhang | Xu Jin | Desheng Zhu | Jianchang You | Xiaohong Li

Lacustrine fine-grained sedimentary features and organicrich shale distribution pattern: A case study of Chang 7 Member of Triassic Yanchang Formation in Ordos Basin, NW China

Volume 42, Issue 1, 一月 2015, Pages 37-47
Xuanjun Yuan | Senhu Lin | Qun Liu | Jingli Yao | Lan Wang | Hao Guo | Xiuqin Deng | Dawei Cheng

Mechanisms of shale gas generation and accumulation in the Ordovician Wufeng-Longmaxi Formation, Sichuan Basin, SW China

Volume 44, Issue 1, 二月 2017, Pages 69-78
Tenger BORJIGIN | Baojian SHEN | Lingjie YU | Yunfeng YANG | Wentao ZHANG | Cheng TAO | Binbin XI | Qingzhen ZHANG | Fang BAO | Jianzhong QIN

Assessment of global unconventional oil and gas resources

Volume 43, Issue 6, 十二月 2016, Pages 925-940
Hongjun WANG | Feng MA | Xiaoguang TONG | Zuodong LIU | Xinshun ZHANG | Zhenzhen WU | Denghua LI | Bo WANG | Yinfu XIE | Liuyan YANG

Alkaline diagenesis and its effects on reservoir porosity: A case study of Upper Triassic Chang 7 Member tight sandstone in Ordos Basin, NW China

Volume 42, Issue 1, 一月 2015, Pages 56-65
Haihua Zhu | Dakang Zhong | Jingli Yao | Haitao Sun | Xiaobing Niu | Xiaowei Liang | Yuan You | Xin Li

China's shale gas exploration and development: Understanding and practice

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 589-603
Yongsheng MA | Xunyu CAI | Peirong ZHAO

Calculation model for on-way parameters of horizontal wellbore in the superheated steam injection

Volume 43, Issue 5, 十月 2016, Pages 798-805
Zifei FAN | Congge HE | Anzhu XU

Environmental impacts of hydraulic fracturing in shale gas development in the United States

Volume 42, Issue 6, 十二月 2015, Pages 876-883
Dongxiao Zhang | Tingyun Yang

Application and enlightenment of carbon dioxide flooding in the United States of America

Volume 42, Issue 2, 一月 2015, Pages 232-240
Jishun Qin | Haishui Han | Xiaolei Liu

Exploration potential of shale oil in Chang7 Member, Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China

Volume 43, Issue 4, 八月 2016, Pages 560-569
Hua YANG | Xiaobing NIU | Liming XU | Shengbin FENG | Yuan YOU | Xiaowei LIANG | Fang WANG | Dandan ZHANG

Geological factors controlling shale gas enrichment and high production in Fuling shale gas field

Volume 44, Issue 4, 八月 2017, Pages 513-523
Xusheng GUO | Dongfeng HU | Yuping LI | Zhihong WEI | Xiangfeng WEI | Zhujiang LIU

Enrichment mechanism and exploration and development technologies of high coal rank coalbed methane in south Qinshui Basin, Shanxi Province

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 332-339
Xianzheng Zhao | Yanhui Yang | Fenjin Sun | Bo Wang | Yinqing Zuo | Mengxi Li | Jian Shen | Fuyuan Mu

Advantageous shale lithofacies of Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Fuling gas field of Sichuan Basin, SW China

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 208-217
Lanyu Wu | Dongfeng Hu | Yongchao Lu | Ruobing Liu | Xiaofeng Liu

Characteristics and origin of tuff-type tight oil in Jimusaer sag, Junggar Basin, NW China

Volume 42, Issue 6, 十二月 2015, Pages 810-818
Yiqin Jiang | Yiqun Liu | Zhao Yang | Yun Nan | Rui Wang | Peng Zhou | Yanjun Yang | Junyi Kou | Ningchao Zhou

Carbon isotopic composition of shale gas in the Silurian Longmaxi Formation of the Changning area, Sichuan Basin

Volume 43, Issue 5, 十月 2016, Pages 769-777
Ziqi FENG | Dan LIU | Shipeng HUANG | Wei WU | Dazhong DONG | Weilong PENG | HAN

New brittleness indexes and their application in shale/clay gas reservoir prediction

Volume 42, Issue 1, 一月 2015, Pages 129-137
Zhishui Liu | Zandong Sun

Calculation of micro-annulus size in casing-cement sheath-formation system under continuous internal casing pressure change

Volume 42, Issue 3, 一月 2015, Pages 414-421
Wei Chu | Jiyun Shen | Yunfei Yang | Yong Li | Deli Gao

Share this page: