English English | 中文 中文

我們所有的期刊只有英語.

Most Cited Petroleum Exploration and Development Articles

The most cited articles published since 2016, extracted from Scopus.

Shale gas in China: Characteristics, challenges and prospects (II)

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 182-196
Caineng Zou | Dazhong Dong | Yuman Wang | Xinjing Li | Jinliang Huang | Shufang Wang | Quanzhong Guan | Chenchen Zhang | Hongyan Wang | Honglin Liu | Wenhua Bai | Feng Liang | Wen Lin | Qun Zhao | Dexun Liu | Zhi Yang | Pingping Liang | Shasha Sun | Zhen Qiu

Geological difference and its significance of marine shale gases in South China

Volume 43, Issue 4, 八月 2016, Pages 547-559
Wenzhi ZHAO | Jianzhong LI | Tao YANG | Shufang WANG | Jinliang HUANG

China's shale gas exploration and development: Understanding and practice

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 589-603
Yongsheng MA | Xunyu CAI | Peirong ZHAO

Assessment of global unconventional oil and gas resources

Volume 43, Issue 6, 十二月 2016, Pages 925-940
Hongjun WANG | Feng MA | Xiaoguang TONG | Zuodong LIU | Xinshun ZHANG | Zhenzhen WU | Denghua LI | Bo WANG | Yinfu XIE | Liuyan YANG

Mechanisms of shale gas generation and accumulation in the Ordovician Wufeng-Longmaxi Formation, Sichuan Basin, SW China

Volume 44, Issue 1, 二月 2017, Pages 69-78
Tenger BORJIGIN | Baojian SHEN | Lingjie YU | Yunfeng YANG | Wentao ZHANG | Cheng TAO | Binbin XI | Qingzhen ZHANG | Fang BAO | Jianzhong QIN

Theory, technology and prospects of conventional and unconventional natural gas

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 604-618
Caineng ZOU | Zhi YANG | Dongbo HE | Yunsheng WEI | Jian LI | Ailin JIA | Jianjun CHEN | Qun ZHAO | Yilong LI | Jun LI | Shen YANG

Geological factors controlling shale gas enrichment and high production in Fuling shale gas field

Volume 44, Issue 4, 八月 2017, Pages 513-523
Xusheng GUO | Dongfeng HU | Yuping LI | Zhihong WEI | Xiangfeng WEI | Zhujiang LIU

Exploration potential of shale oil in Chang7 Member, Upper Triassic Yanchang Formation, Ordos Basin, NW China

Volume 43, Issue 4, 八月 2016, Pages 560-569
Hua YANG | Xiaobing NIU | Liming XU | Shengbin FENG | Yuan YOU | Xiaowei LIANG | Fang WANG | Dandan ZHANG

Characterization of micro-nano pore networks in shale oil reservoirs of Paleogene Shahejie Formation in Dongying Sag of Bohai Bay Basin, East China

Volume 44, Issue 5, 十月 2017, Pages 720-730
Qinhong HU | Yuxiang ZHANG | Xianghao MENG | Zheng LI | Zhonghuai XIE | Maowen LI

Synthetic well logs generation via Recurrent Neural Networks

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 629-639
Dongxiao ZHANG | Yuntian CHEN | Jin MENG

Optimization methods of production layer combination for coalbed methane development in multi-coal seams

Volume 45, Issue 2, 四月 2018, Pages 312-320
Zhaobiao YANG | Zhengguang ZHANG | Yong QIN | Congcong WU | Tongsheng YI | Yangyang LI | Jun TANG | Jie CHEN

Accumulation features and mechanisms of high saturation natural gas hydrate in Shenhu Area, northern South China Sea

Volume 44, Issue 5, 十月 2017, Pages 708-719
Wei ZHANG | Jinqiang LIANG | Jing'an LU | Jiangong WEI | Pibo SU | Yunxin FANG | Yiqun GUO | Shengxiong YANG | Guangxue ZHANG

A hydraulic fracture height mathematical model considering the influence of plastic region at fracture tip

Volume 47, Issue 1, 二月 2020, Pages 184-195
Yuwei LI | Min LONG | Jizhou TANG | Mian CHEN | Xiaofei FU

Significant progress of continental petroleum geological theory in basins of Central and Western China

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 573-588
Chengzao JIA | Caineng ZOU | Zhi YANG | Rukai ZHU | Zhuxin CHEN | Bin ZHANG | Lin JIANG

Hydrogeochemistry of the Arctic areas of Siberian petroleum basins

Volume 44, Issue 5, 十月 2017, Pages 780-788
Dmitry Anatolievich NOVIKOV

Advantageous shale lithofacies of Wufeng Formation-Longmaxi Formation in Fuling gas field of Sichuan Basin, SW China

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 208-217
Lanyu Wu | Dongfeng Hu | Yongchao Lu | Ruobing Liu | Xiaofeng Liu

Enrichment mechanism and exploration and development technologies of high coal rank coalbed methane in south Qinshui Basin, Shanxi Province

Volume 43, Issue 2, 四月 2016, Pages 332-339
Xianzheng Zhao | Yanhui Yang | Fenjin Sun | Bo Wang | Yinqing Zuo | Mengxi Li | Jian Shen | Fuyuan Mu

Calculation model for on-way parameters of horizontal wellbore in the superheated steam injection

Volume 43, Issue 5, 十月 2016, Pages 798-805
Zifei FAN | Congge HE | Anzhu XU

Combining nuclear magnetic resonance and rate-controlled porosimetry to probe the pore-throat structure of tight sandstones

Volume 43, Issue 6, 十二月 2016, Pages 1049-1059
Dianshi XIAO | Shuangfang LU | Zhengyuan LU | Wenbiao HUANG | Meiwei GU

Development of the theory and technology for low permeability reservoirs in China

Volume 45, Issue 4, 八月 2018, Pages 685-697
Wenrui HU | Yi WEI | Jingwei BAO

Molecular simulation of CO2/CH4 competitive adsorption in organic matter pores in shale under certain geological conditions

Volume 43, Issue 5, 十月 2016, Pages 841-848
Xiaoqi WANG | Zengqiang ZHAI | Xu JIN | Songtao WU | Jianming LI | Liang SUN | Xiaodan LIU

Carbon isotopic composition of shale gas in the Silurian Longmaxi Formation of the Changning area, Sichuan Basin

Volume 43, Issue 5, 十月 2016, Pages 769-777
Ziqi FENG | Dan LIU | Shipeng HUANG | Wei WU | Dazhong DONG | Weilong PENG | HAN

Share this page: