English English | 中文 中文

Most Downloaded Carbon Resources Conversion Articles

The most downloaded articles from ScienceDirect in the last 90 days.

1. Nanocellulose: Extraction and application

April 2018
Patchiya Phanthong | Prasert Reubroycharoen | Xiaogang Hao | Guangwen Xu | Abuliti Abudula | Guoqing Guan

3. Biomass production from microalgae Chlorella grown in sewage, kitchen wastewater using industrial CO2 emissions: Comparative study

August 2019
P. Kiran Kumar | S. Vijaya Krishna | S. Swami Naidu | Kavita Verma | D. Bhagawan | V. Himabindu

4. Greenhouses for CO2 sequestration from atmosphere

August 2018
Jie Bao | Wei-Hua Lu | Jigang Zhao | Xiaotao T. Bi

8. Iron-based oxygen carriers in chemical looping conversions: A review

April 2019
Zhongliang Yu | Yanyan Yang | Song Yang | Qian Zhang | Jiantao Zhao | Yitian Fang | Xiaogang Hao | Guoqing Guan

9. Pyrolysis of scrap tyres pretreated by waste coal tar

December 2018
Shaobo Ouyang | Daoling Xiong | Yang Li | Laixi Zou | Jifan Chen

10. Deactivation mechanism study of unsupported nano MoS2 catalyst

Available online 21 September 2019
Haiping Zhang | Hongfei Lin | Ying Zheng

12. Treatment of coking wastewater using oxic-anoxic-oxic process followed by coagulation and ozonation

August 2019
Jianbing Wang | Yuxian Ji | Fengyuan Zhang | Dongliang Wang | Xuwen He | Chunrong Wang

15. Value-addition of water hyacinth and para grass through pyrolysis and hydrothermal liquefaction

December 2019
Dinabandhu Sahoo | Ayushi Awasthi | Vaibhav Dhyani | Bijoy Biswas | Jitendra Kumar | Yenumala Sudhakara Reddy | V.P. Adarsh | Anoop Puthiyamadam | Kiran Kumar Mallapureddy | Rajeev K. Sukumaran | Sabeela Beevi Ummalyma | Thallada Bhaskar

16. Pyrolytic carbon derived from spent coffee grounds as anode for sodium-ion batteries

April 2018
Guoliang Gao | Ling-Zhi Cheong | Deyu Wang | Cai Shen

17. Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals

December 2018
Shipei Xu | Dengguo Lai | Xi Zeng | Lijuan Zhang | Zhennan Han | Jiguang Cheng | Rongcheng Wu | Ondřej Mašek | Guangwen Xu

18. Effects of mixing methods of bifunctional catalysts on catalyst stability of DME synthesis via CO2 hydrogenation

April 2019
Shoujie Ren | Shiguang Li | Naomi Klinghoffer | Miao Yu | Xinhua Liang

Mixing method significantly influenced catalyst stability....

21. Comparative kinetics of coal and oil shale pyrolysis in a micro fluidized bed reaction analyzer

December 2019
Yuming Zhang | Mengxuan Zhao | Rongxuan Linghu | Chengxiu Wang | Shu Zhang

22. Enhancing growth rate of lettuce by mutating lettuce seeds with nuclear irradiation

April 2018
Jun Cheng | Hongxiang Lu | Xin He | Zongbo Yang | Junhu Zhou | Kefa Cen

23. High yield bio-oil production by hydrothermal liquefaction of a hydrocarbon-rich microalgae and biocrude upgrading

August 2018
Rui Ren | Xue Han | Haiping Zhang | Hongfei Lin | Jianshe Zhao | Ying Zheng | Hui Wang

Share this page: