Acknowledgment of Reviewers in 2021

Published 11 January, 2022

We sincerely acknowledge all the experts who have dedicated their time and expertise during 2021 for reviewing manuscript submitted to The Crop Journal.

Editorial Office of The Crop Journal

Magdi T. Abdelhamid Fa Cui Yingpeng Han Backki Kim Wanqi Liang
Abdelraheem Abdelraheem Kehui Cui Abdelali Hannoufa Aysha Kiran Yuya Liang
Krishna Acharya Yanru Cui Chenyang Hao Asako Kobayashi Yi Liao
Raza Ahmad Shyam Sundar Dey Yuanfeng Hao Hee-Jong Koh Boon Leong Lim
Mohsin Ali Smit Dhakal Masoud Hashemi Xiuying Kong Feng Lin
Raziel Antonio Ordonez Xianmin Diao Jiangman He Hon-Ming Lam Hao Lin
Syed Tahir Ata-Ul-Karim Junqiang Ding Junxian He Chris Lambrides Zhongwei Lin
Jinsong Bao Tuyen Duc Do Mingrong He Caixia Lan Hong-Qing Ling
P.S. Basu Hezhong Dong Shun He Rafiul Amin Laskar Bin Liu
Ramzi Belkhodja A. Bruce Downie Tianhua He Cailin Lei Bing Liu
Andrés G. Berger Jianjun Du Xinyao He Gilles Lemaire Chunji Liu
Birte Boelt Lingfeng Duan Yuqing He Pengfei Leng Deng-Cai Liu
Javier Francisco Botto Stefanie Dukowic-Schulze Kiyosumi Hori Aili Li Dongcheng Liu
Qingyun Bu Wolfgang Ecke Peng Hou Baoyun Li Hailan Liu
Françoise Budar Ahmed M. Elfanah Bin Hu Chao Li Haiyang Liu
Johannes F. Buyel Livinus Emebiri Jiang Hu Daming Li Hongyan Liu
Hongwei Cai Chepkoech Emmy Qiong Hu Feng-Min Li Jie Liu
Javier Canales Gonzalo Estavillo Yanru Hu Ganghua Li Jinxin Liu
Moju Cao Christina Eynck Cheng Huang Hu Li Jun Liu
Shuanghe Cao Yan Fang Jianxi Huang Huapeng Li Liezhao Liu
Ana M. Casas Baili Feng Lin Huang Huihui Li Lijun Liu
Antony Ceasar Shijie Feng Min Huang Jiaxu Li Qiaoquan Liu
Qiang Chai Maria Flores-Tornero Shanjin Huang Jinjie Li Shengyi Liu
Vijay Chaikam Sara Fondevilla Xianzhong Huang Lin Li Shouyang Liu
Caiyan Chen Xiangdong Fu Xuehui Huang Man-Wah Li Shuyu Liu
Hongfei Chen Daisuke Fujita Yuan Huang Maoteng Li Tao Liu
Jin Chen He Gao Dafeng Hui Miaomiao Li Wende Liu
Letian Chen Liangliang Gao Shahidul Islam Qiang Li Wenxin Liu
Qijun Chen Xiquan Gao Haiyan Jia Shan Li Xiaobing Liu
Song Chen Zhenyu Gao Caifu Jiang Shaokun Li Xiaolei Liu
Xue-Wei Chen Peterson Gary Guo-Liang Jiang Wanlong Li Xigang Liu
Fangmin Cheng Junfei Gu Jing Jiang Wen-Xue Li Xuejun Liu
Gong Cheng Shenghao Gu Yu Jiang Xiangnan Li Yaxi Liu
Lingyun Cheng Rongzhan Guan Jian Jin Xiaohui Li Zhenghui Liu
Tao Cheng Jingzhe Guo Shichao Jin Xinxin Li Zhiyong Liu
Xianguo Cheng Longbiao Guo Shuangxia Jin Xueyong Li Dimitra Loka
Anne-Marie Chèvre Qianqian Guo Hai-Chun Jing Yibo Li Congming Lu
Gyuhwa Chung Tao Guo Sarah Jones Yi-Lin Li Dalei Lu
Yong Suk Chung Weilong Guo Priyanka Joshi Yunhai Li Ping Lu
Josh Clevenger Yalong Guo Arjun Kafle Zhenhai Li Rui Lu
Jan G.P.W. Clevers Matthew Haas Praveena Kanchupati Zichao Li Ling Luo
Cristian Dal Cortivo Dejun Han Krishna Katwal Chengzhen Liang Pavlo V. Lykhovyd
Bojun Ma Odd Rognli Kun Wang Xiaosa Xu Jingjuan Zhang
Changle Ma Deborah Rondanini Lei Wang Yunfeng Xu Jiwang Zhang
Chuanxin Ma S. Rustgi Meinan Wang Yunji Xu Liangpei Zhang
Hongxiang Ma Desalegn Serba Shaokui Wang Jianbing Yan Luyan Zhang
Jian Ma Miaogen Shen Shiwen Wang Liuling Yan Mingcai Zhang
Jun Ma Yaou Shen Tao Wang Wenhao Yan Qijun Zhang
Wujun Ma Chun-Lin Shi Wei Wang Yueming Yan Tao Zhang
Zhengqiang Ma Rosalyn Shim Weidong Wang Guijun Yang Tianzhen Zhang
Julio Marcos-Filho Kai Shu Weilu Wang Haishun Yang Weiyang Zhang
Patrick Martin Bhupinder Singh Wenming Wang Jianchang Yang Xiaobing Zhang
Manfred Mayer Jagdeep Singh Xiaojie Wang Jinghua Yang Xuecai Zhang
Robert A. McIntosh Qingxin Song Xiue Wang Jinxiao Yang Xueyong Zhang
Hanwei Mei Zhenwei Song Yihua Wang Ping Yang Yifan Zhang
Qingfeng Meng Geoffrey R. Squire Youping Wang Pingfang Yang Yijing Zhang
Guohua Mi Yanjun Su Zheng Wang Sihai Yang Yinghua Zhang
Jon Miranda-Apodaca Chuanqing Sun Brian Ward Tao Yang Yong Zhang
Matthew Moscou Junming Sun Peng-cheng Wei Wanneng Yang Yuan-Ming Zhang
Danny W-K Ng Lianjun Sun Wei Wei Xiping Yang Yuchan Zhang
Fei Ni Zhigang Sun Jiancheng Wen Xiyan Yang Zengyan Zhang
Zhongfu Ni Sibum Sung Liwei Wen Yan Yang Zhengguang Zhang
Lixiao Nie Toshiyuki Takai Yancheng Wen Zhongnan Yang Zhenhua Zhang
Xiaojun Nie Yasumori Tamura Jason White Zuoren Yang Chuang Zhao
Hailong Ning Lubin Tan Luzie U. Wingen Ji Yao Huixian Zhao
Seishi Ninomiya Jihua Tang Jiahe Wu Xia Yao Jinling Zhao
Jamie A. O'Rourke Xiaoyan Tang Jian Wu Yingyin Yao Tuanjie Zhao
Isaiah Pabuayon Sushil Thapa Jianguo Wu Guoyou Ye Yun Zhao
Jairo A. Palta Feng Tian Jing Wu Xingguo Ye Zhigang Zhao
Bipin Kumar Pandey Jiang Tian Suowei Wu Dameng Yin Tian-Qing Zheng
Cheolwoo Park Hongning Tong Yongrui Wu Deyue Yu Zhifu Zheng
Joon-Hyun Park Yiping Tong Yongzhong Wu Hong Yu Haijian Zhi
Jinesh Patel Ioannis T. Tsialtas Jun Xiao Longxi Yu Xuhua Zhong
Niroj Paudel George Vandemark Yuehua Xiao Shuhao Yu Yanfei Zhong
Stephen Pearce Lyle Wallace Chuanqi Xie Sibin Yu Bo Zhou
Junhua Peng Peng Wan Chuanxiao Xie Jichao Yuan Ji Zhou
José L. S. Pereira Xiangyuan Wan Jiatao Xie Lixing Yuan Qin Zhou
Usue Perez López Biao Wang Kabin Xie Mei Yuan Tao Zhou
Paulino Pérez-Rodríguez Chunguo Wang Shuping Xiong Dali Zeng Wenbin Zhou
Vincent Peta Cong Wang Zhiyong Xiong Linghe Zeng Yongli Zhou
Guillaume Pilot Congli Wang Chenwu Xu Zixian Zeng Zhengfu Zhou
Gautam Pradhan Danying Wang Dengan Xu Jixian Zhai Zhiguo Zhou
Ram Prasad Daowen Wang Fuxian Xu Aimin Zhang Guohui Zhu
Hua Qi Guanfeng Wang Haiming Xu Baohua Zhang Lan Zhu
Yanhua Qi Jiawei Wang Jianhong Xu Fan Zhang Qinlong Zhu
Wei Qian Jinglu Wang Jianlong Xu Hai-Lin Zhang Shanshan Zhu
Lijuan Qiu Kai Wang Jingyu Xu Hao Zhang Zuofeng Zhu
Shaojun Qiu Ke Wang Lei Xu Hongliang Zhang Jun Zou
Yunlong Ren Kejian Wang Xiangyang Xu Jianping Zhang  

Back to News

Stay Informed

Register your interest and receive email alerts tailored to your needs. Sign up below.